menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Úradná tabuľa

16. marca 2018

Oznámenie o čase a priebehu zápisu detí do 1. ročníka ZŠ

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves oznamuje, že zápis detí do l . ročníka základných škôl pre školský rok 2018/2019  v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves sa uskutoční v dňoch:

20. apríla 2018 – piatok, od 15.00 h. do 18.00 h.
21. apríla 2018 – sobota, od 08.00 h. do 12.00 h.

Celé znenie Oznámenia nájdete po kliknutí SEM