menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Úradná tabuľa

3. apríla 2017

Výzva na predloženie ponuky „Projektová dokumentácia ZŠ Majerníkova 60“

Projektová dokumentácia – komplexná rekonštrukcia hygienických zariadení a výmena pôvodných okien a vchodových dverí v ZŠ Majerníkova 60, Mestská časť Bratislava-Karlova Ves

Výzva

3. apríla 2017

Výzva na predloženie ponuky „Projektová dokumentácia MŠ Pod Rovnicami“

Projektová dokumentácia – rekonštrukcia hygienických zariadení v MŠ Pod Rovnicami, Mestská časť Bratislava-Karlova Ves

Výzva

19. marca 2017

Oznámenie zámeru prenajať majetok

Oznámenie zámeru prenajať majetok – ihrisko, šatne a sociálne zariadenie za účelom získania dotácie od Slovenského futbalového zväzu na „Rekonštrukciu alebo výstavbu futbalovej infraštruktúry“.

Zverejnenie zámeru prenajať za účelom dotácie na rekonštrukciu