tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Úradná tabuľa

17. mája 2016

Výzva na predkladanie ponúk – Tlač oficiálneho mesačníka mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

Názov zákazky: Tlač oficiálneho mesačníka mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

Druh zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou

Miesto dodania: Pošta Bratislava 4, Karloveská 34, Bratislava

Typ zmluvy: Na predmet zákazky bude uzatvorená Zmluva o dielo platná do 30.6.2017

Predpokladaná hodnota zákazky: 16 000 EUR s DPH

Výzva na predkladanie ponúk: Vyzva na tlac mesacnika KARLOVA VES 12-04-2016

Príloha: Vyzva na tlac mesacnika KARLOVA VES 12-04-2016 TAB1