menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Úradná tabuľa

9. júna 2023

Výzva na predkladanie ponúk: VYBAVENIE KUCHÝŇ ŠJ PRI MATERSKÝCH ŠKOLÁCH

SÚŤAŽNÉ PODKLADY SA NACHÁDZAJÚ NA STRÁNKE WWW.UVO.GOV.SK V IS EVO

9. júna 2023

Výzva na predkladanie ponúk: VÝMENA VSTUPNÝCH DVERÍ A DVERÍ V ZÁDVERÍ ZŠ KARLOVESKÁ 61

SÚŤAŽNÉ PODKLADY SA NACHÁDZAJÚ NA STRÁNKE WWW.UVO.GOV.SK V IS EVO