menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Úradná tabuľa

21. júla 2022

Výzva na predkladanie ponúk: REKONŠTRUKCIA ELEKTROINŠTALÁCIE MŠ BORSKÁ 4, BRATISLAVA

SÚŤAŽNÉ PODKLADY SA NACHÁDZAÚ NA STRÁNKE UVO TU

8. júla 2022

Výzva na predkladanie ponúk: „VYBAVENIE KUCHÝŇ ŠKOLSKÝCH JEDÁLNÍ PRI MATERSKÝCH ŠKOLÁCH.“

SÚŤAŽNÉ PODKLADY SÚ ZVEREJENÉ NA STRÁNKE UVO V EVO TU