menu menu
facebook instagram
spravca@karlovaves.sk
© Karlova Ves - GDPR

Úradná tabuľa

2. júla 2021

Výzva na predkladanie ponúk: „Kompletná rekonštrukcia detského ihriska Adámiho/Márie Jančovej.“

Súťažné dokumenty sú priamo dostupné na:  http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/432931 

Dátum zasielania ponúk v systéme EVO: 14.7.2021, 10:00 hod.

25. júna 2021

OZNÁMENIE O ZMENE TERMÍNU NA PREDKLADANIE PONÚK.

Zákazka: „Vývoj a dodanie funkčných prototypov deviatich 2D a 3D modelov, informačných panelov a vytvorenie jednoduchých webových stránok (microsite) pre každý model.“

Nový termín na predkladanie ponúk: 6.7.2021 do 10,00 hod.