menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Úradná tabuľa

4. apríla 2023

Výzva na predkladanie ponúk: UDRŽIAVACIE PRÁCE GARÁŽE NA PRIBIŠOVEJ ULICI V BRATISLAVE

SÚŤAŽNÉ PODKLADY SA NACHÁDZAJÚ NA STRÁNKE UVO IS EVO

4. apríla 2023

Výzva na predkladanie ponúk: MODERNIZÁCIA ŠPORTOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY – ZŠ KARLOVESKÁ 61.

SÚŤAŽNÉ PODKLADY SA NACHÁDZAJÚ NA STRÁNKE UVO TU