tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Úradná tabuľa

31. augusta 2023

Výzva na predkladanie ponúk: VÝSTAVBA BEŽECKEJ DRÁHY V AREÁLI SPOJENEJ ŠKOLY TILGNEROVA 14

Súťažné podklady sú zverejnené vo vestníku UVO