menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Úradná tabuľa

6. mája 2024

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti – Martin Solčanský

Meno príjemcu:

Martin Solčanský

Odberná lehota:

21.5.2024

Zásielka uložená na pobočke:

Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava, kancelária č. 427, 4. poschodie v úradných hodinách

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti – Martin Solčanský