menu menu
facebook instagram
spravca@karlovaves.sk
© Karlova Ves - GDPR

Úradná tabuľa

9. decembra 2020

Oznam pre užívateľov vyhradeného parkovania

Na predĺženie vyhradeného parkovania budeme akceptovať žiadosti podané do 31.12.2020. Po tomto termíne budú nepredĺžené parkovacie miesta  prideľované novým žiadateľom na základe žiadosti podaných od 01.01.2021.