menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Úradná tabuľa

8. júla 2022

Výzva na predkladanie ponúk: „VYBAVENIE KUCHÝŇ ŠKOLSKÝCH JEDÁLNÍ PRI MATERSKÝCH ŠKOLÁCH.“

SÚŤAŽNÉ PODKLADY SÚ ZVEREJENÉ NA STRÁNKE UVO V EVO TU

1. júla 2022

Výzva na predkladanie ponúk: „Rekonštrukcia cesty a chodníka na Púpavovej ulici.“

Súťažné podklady sa nachádzajú na stránke UVO TU