menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Úradná tabuľa

20. júna 2022

Oznámenie o mieste uloženia zásielky – Marián Studenka

Meno príjemcu: Marián Studenka

Odberná lehota: 5.7.2022

Zásielka uložená na pobočke: Daňový úrad Bratislava, Radlinského 37, 811 07 Bratislava, kancelária č. 400

Oznámenie o mieste uloženia zásielky – Marián Studenka

20. júna 2022

Oznámenie o mieste uloženia zásielky – Štefan Füle

Meno príjemcu: Štefan Füle

Odberná lehota: 5.7.2022

Zásielka uložená na pobočke: Daňový úrad Bratislava, Radlinského 37, 811 07 Bratislava, kancelária č. 400

Oznámenie o mieste uloženia zásielky – Štefan Füle

20. júna 2022

Oznámenie o mieste uloženia zásielky – Michal Hotár

Meno príjemcu: Michal Hotár

Odberná lehota: 5.7.2022

Zásielka uložená na pobočke: Daňový úrad Bratislava, Radlinského 37, 811 07 Bratislava, kancelária č. 400

Oznámenie o mieste uloženia zásielky – Michal Hotár