menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Úradná tabuľa

16. mája 2023

Oznámenie o uložení zásielky – Roland Uhrina

Meno príjemcu:

Roland Uhrina

Odberná lehota:

31.5.2023

Zásielka uložená na pobočke:

Daňový úrad Bratislava, Radlinského 37, 817 89 Bratislava, kancelária č. 419

Oznámenie o uložení zásielky – Roland Uhrina

16. mája 2023

Oznámenie o uložení zásielky – Vladislav Vojkovič

Meno príjemcu:

Vladislav Vojkovič

Odberná lehota:

31.5.2023

Zásielka uložená na pobočke:

Daňový úrad Bratislava, Radlinského 37, 817 89 Bratislava, kancelária č. 419

Oznámenie o uložení zásielky – Vladislav Vojkovič