menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Úradná tabuľa

8. apríla 2022

Výzva na predkladanie ponúk: „Obnova MŠ Kolískova: tretia etapa.“

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Dokumenty k zákazka je zverejnená vo vestníku verejného obstarávania v IS EVO