menu menu
facebook instagram
spravca@karlovaves.sk
© Karlova Ves - GDPR

Úradná tabuľa

15. novembra 2021

Oznámenie o zverejnení výzvy vo vestníku UVO. Výzva na predkladanie ponúk: Chodník pozdĺž Perneckej ulice v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.

Vo vestníku UVO bola zverejnená výzva na predkladanie ponúk na verejné obstarávanie na podlimitnú zákazku podľa § 112 zákona o verejnom obstarávaní. Súťažné podklady sú zverejnené na stránke UVO: https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/532108

15. novembra 2021

Oznámenie o zverejnení výzvy vo vestníku UVO. Výzva na predkladanie ponúk: Výkon správy nebytových priestorov Majerníkova 60.

Vo vestníku UVO bola zverejnená výzva na predkladanie ponúk na verejné obstarávanie na podlimitnú zákazku podľa § 112 zákona o verejnom obstarávaní. Súťažné podklady sú zverejnené na stránke UVO: https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/532092

15. novembra 2021

Oznámenie miesta uloženia písomnosti – Miroslav Mikula

Meno príjemcu: Miroslav Mikula
Odberná lehota: 30.11.2021 
Zásielka uložená na pobočke: Finančné oddelenie Mestského úradu v Holíči, Bratislavská 271/5, v budove Mestskej polície Holíč

https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/2021/11/034419bf-d2a6-4b97-9733-497a4685d33d.pdf