menu menu
facebook instagram
spravca@karlovaves.sk
© Karlova Ves - GDPR

Úradná tabuľa

11. novembra 2021

Oznámenie miesta uloženia písomnosti – Peter Ševcech

Meno príjemcu: Peter Ševcech
Odberná lehota: 26.11.2021 
Zásielka uložená na pobočke: Daňový úrad Bratislava, oddelenie daňovej exekúcie 3 Radlinského 37, 811 07 Bratislava, kancelária č. 400

https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/2021/11/19109_KV20210019109.pdf