menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Úradná tabuľa

17. januára 2017

Oznámenie miesta uloženia písomnosti – Adriána Omanová

Meno príjemcu:
Adriána Omanová
 
Meno odosielateľa:
Notársky úrad, JUDr. Mária Cintavá, Trnavská cesta 1, 831 04 Bratislava
 
Odberná lehota:
31.01.2017
Zásielka uložená na pobočke:
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava, kancelária č. 210