tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Rôzne

3. apríla 2017

Výzva na predloženie ponuky „Projektová dokumentácia ZŠ Majerníkova 60“

Projektová dokumentácia – komplexná rekonštrukcia hygienických zariadení a výmena pôvodných okien a vchodových dverí v ZŠ Majerníkova 60, Mestská časť Bratislava-Karlova Ves

Výzva

3. apríla 2017

Výzva na predloženie ponuky „Projektová dokumentácia MŠ Pod Rovnicami“

Projektová dokumentácia – rekonštrukcia hygienických zariadení v MŠ Pod Rovnicami, Mestská časť Bratislava-Karlova Ves

Výzva