menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Rôzne

22. decembra 2015

Územný plán zóny Majerníkova – severná časť

Mestská časť Bratislava – Karlova Ves v zmysle § 27 ods. 4 písm. a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon)

 

ZVEREJŇUJE ZÁVÄZNÚ ČASŤ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE „ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY MAJERNÍKOVA – SEVERNÁ ČASŤ“

 

Príloha:

Majernikova_UPN-Z_Schema_zavaznej_casti

Majernikova_UPN-Z_Text zavaznej_casti