menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Stavebný úrad

26. septembra 2022

Rodinný dom na ulici Nad ostrovom, Územné rozhodnutie o umiestnení stavby

Novostavba rodinného domu na ulici Nad ostrovom

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby

8. augusta 2022

Oprava zrejmej chyby v písomnom vyhotovení rozhodnutia –

lokalita Devínska cesta, Bratislava, na pozemku parc. reg. „C“ č. 1438/17, 1438/18, 1438/19, 1438/7,

1438/15, 1438/21, 1438/8, 1438/9, 1438/10, 1438/11, 1438/12, 1438/14, 1432/2, 1432/7, 1445/1,

1445/3, 1445/6, 1469/1, 1469/3, 1469/2, 1469/5, 1469/13, 1469/14, 1446, 1468/13, 1467/4, 1465/1,

1460,  k.ú. Karlova Ves