menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Stavebný úrad

27. apríla 2022

Bytový dom Staré Grunty, oprava chyby v rozhodnutí

Oprava zrejmej chyby v písomnom vyhotovení územného rozhodnutia o umiestnení stavby

7. marca 2022

Bytový dom Svrčia

Upovedomenie o postúpení spisu na konanie o odvolaní