menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Verejné obstarávanie

31. augusta 2023

Výzva na predkladanie ponúk: VÝSTAVBA BEŽECKEJ DRÁHY V AREÁLI SPOJENEJ ŠKOLY TILGNEROVA 14

Súťažné podklady sú zverejnené vo vestníku UVO