menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Verejné obstarávanie

27. apríla 2023

Výzva na predkladanie ponúk: ZABEZPEČENIE DOPRAVNÉHO ZNAČENIA PRE POTREBY MČ BRATISLAVA-KARLOVA VES

Súťažné podklady sa nachádzajú na stránke www.uvo.sk IS EVO

4. apríla 2023

Výzva na predkladanie ponúk: UDRŽIAVACIE PRÁCE GARÁŽE NA PRIBIŠOVEJ ULICI V BRATISLAVE

SÚŤAŽNÉ PODKLADY SA NACHÁDZAJÚ NA STRÁNKE UVO IS EVO

4. apríla 2023

Výzva na predkladanie ponúk: MODERNIZÁCIA ŠPORTOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY – ZŠ KARLOVESKÁ 61.

SÚŤAŽNÉ PODKLADY SA NACHÁDZAJÚ NA STRÁNKE UVO TU

27. decembra 2022

Výzva na predkladanie ponúk: PRANIE BIELIZNE PRE MATERSKÉ ŠKOLY

Súžažné podklady sú zverejnené v IS EVO

14. novembra 2022

Výzva na predkladanie ponúk: „Príprava a rozvoz stravy pre seniorov.“

SÚŤAŽNÉ PODKLADY SÚ ZVEREJNENÉ NA STRÁVNKE WWW.UVO.GOV.SK

7. novembra 2022

Výzva na predkladanie ponúk: „Kancelársky a detský nábytok do materských škôl.“

Súťažné podklady sú zverejnené na stránke www.uvo.gov.sk TU

13. októbra 2022

Výzva na predkladanie ponúk: „BUDOVANIE SLABOPRÚDU – ŠTRUKTÚROVANÁ KABELÁŽ, WIFI, KAMEROVÝ SYSTÉM“

Súťažné podklady sa nachádzajú na stránke www.uvo.gov.sk TU