menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Verejné obstarávanie

9. júna 2023

Výzva na predkladanie ponúk: VYBAVENIE KUCHÝŇ ŠJ PRI MATERSKÝCH ŠKOLÁCH

SÚŤAŽNÉ PODKLADY SA NACHÁDZAJÚ NA STRÁNKE WWW.UVO.GOV.SK V IS EVO

9. júna 2023

Výzva na predkladanie ponúk: VÝMENA VSTUPNÝCH DVERÍ A DVERÍ V ZÁDVERÍ ZŠ KARLOVESKÁ 61

SÚŤAŽNÉ PODKLADY SA NACHÁDZAJÚ NA STRÁNKE WWW.UVO.GOV.SK V IS EVO

6. júna 2023

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK: PRENÁJOM KOPÍROVACÍCH STROJOV A TLAČIARNÍ A S TÝM SÚVISIACE SLUŽBY

PRENÁJOM KOPÍROVACÍCH STROJOV A TLAČIARNÍ A S TÝM SÚVISIACE SLUŽBY V IS EVO

27. apríla 2023

Výzva na predkladanie ponúk: ZABEZPEČENIE DOPRAVNÉHO ZNAČENIA PRE POTREBY MČ BRATISLAVA-KARLOVA VES

Súťažné podklady sa nachádzajú na stránke www.uvo.sk IS EVO

4. apríla 2023

Výzva na predkladanie ponúk: UDRŽIAVACIE PRÁCE GARÁŽE NA PRIBIŠOVEJ ULICI V BRATISLAVE

SÚŤAŽNÉ PODKLADY SA NACHÁDZAJÚ NA STRÁNKE UVO IS EVO

4. apríla 2023

Výzva na predkladanie ponúk: MODERNIZÁCIA ŠPORTOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY – ZŠ KARLOVESKÁ 61.

SÚŤAŽNÉ PODKLADY SA NACHÁDZAJÚ NA STRÁNKE UVO TU

27. decembra 2022

Výzva na predkladanie ponúk: PRANIE BIELIZNE PRE MATERSKÉ ŠKOLY

Súžažné podklady sú zverejnené v IS EVO