menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Verejné obstarávanie

8. apríla 2022

Výzva na predkladanie ponúk: „Obnova MŠ Kolískova: tretia etapa.“

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Dokumenty k zákazka je zverejnená vo vestníku verejného obstarávania v IS EVO

23. februára 2022

Výzva na predkladanie ponúk: Výsadbový materiál pre okrasné záhony.

SÚŤAŽNÉ PODKLADY SÚ UVEREJNENÉ NA STRÁNKE ÚVO V IS EVO T83030U