menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Verejné obstarávanie

26. augusta 2022

Výzva na predkladanie ponúk: „REKONŠTRUKCIA KARLOVESKEJ KNIŽNICE – 3. ETAPA.“

Súťažné podklady sa nachádzajú na stránke UVO TU

25. augusta 2022

Výzva na predkladanie ponúk: „VÝMENA A DOPLNENIE BEZÚDRŽBOVÝCH HERNÝCH PRVKOV.“

Súťažné podklady sa nachádzajú na stránke www.uvo.gov.sk TU

21. júla 2022

Výzva na predkladanie ponúk: REKONŠTRUKCIA ELEKTROINŠTALÁCIE MŠ BORSKÁ 4, BRATISLAVA

SÚŤAŽNÉ PODKLADY SA NACHÁDZAÚ NA STRÁNKE UVO TU

8. júla 2022

Výzva na predkladanie ponúk: „VYBAVENIE KUCHÝŇ ŠKOLSKÝCH JEDÁLNÍ PRI MATERSKÝCH ŠKOLÁCH.“

SÚŤAŽNÉ PODKLADY SÚ ZVEREJENÉ NA STRÁNKE UVO V EVO TU

1. júla 2022

Výzva na predkladanie ponúk: „Rekonštrukcia cesty a chodníka na Púpavovej ulici.“

Súťažné podklady sa nachádzajú na stránke UVO TU

6. júna 2022

Výzva na predkladanie ponúk: „HYDRAULICKÉ VYREGULOVANIE ÚK A TERMOSTATIZÁCIA VYKUROVACÍCH TELIES V OBJEKTE MŠ MAJERNÍKOVA 11.“

súťažné podklady sú zverejnené vo vestníku verejného obstarávania na stránke UVO TU

6. júna 2022

Výzva na predkladanie ponúk: „Kancelársky nábytok do MŠ Kolískova 14.“

súťažné podklady sú zverejnené vo vestníku verejného obstarávania na stránke UVO TU