menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Verejné obstarávanie

6. júna 2022

Výzva na predkladanie ponúk: „Kancelársky nábytok do MŠ Kolískova 14.“

súťažné podklady sú zverejnené vo vestníku verejného obstarávania na stránke UVO TU

8. apríla 2022

Výzva na predkladanie ponúk: „Obnova MŠ Kolískova: tretia etapa.“

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Dokumenty k zákazka je zverejnená vo vestníku verejného obstarávania v IS EVO