menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Verejné obstarávanie

23. februára 2022

Výzva na predkladanie ponúk: Výsadbový materiál pre okrasné záhony.

SÚŤAŽNÉ PODKLADY SÚ UVEREJNENÉ NA STRÁNKE ÚVO V IS EVO T83030U

22. decembra 2021

Oznámenie o zverejnení výzvy vo vestníku UVO. Výzva na predkladanie ponúk: Výkon správy nebytových priestorov Majerníkova 60.

Vo vestníku UVO bola zverejnená výzva na predkladanie ponúk na verejné obstarávanie na podlimitnú zákazku podľa § 112 zákona o verejnom obstarávaní. Súťažné podklady sú zverejnené na stránke UVO: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/436078