tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Verejné súťaže, predaj a prenájom

19. marca 2017

Oznámenie zámeru prenajať majetok

Oznámenie zámeru prenajať majetok – ihrisko, šatne a sociálne zariadenie za účelom získania dotácie od Slovenského futbalového zväzu na „Rekonštrukciu alebo výstavbu futbalovej infraštruktúry“.

Zverejnenie zámeru prenajať za účelom dotácie na rekonštrukciu