tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Verejné súťaže, predaj a prenájom

10. júna 2021

Oznámenie o zverejnení zákazky vo vestníku. Názov: „Vybudovanie hokejbalového ihriska Majerníkova 60.“

Súťažné dokumenty sú priamo dostupné na:  http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/432426 

Dátum zasielania ponúk v systéme EVO: 23.6.2021, 10:00 hod.