menu menu
facebook instagram
spravca@karlovaves.sk
© Karlova Ves - GDPR

Životné prostredie

5. novembra 2021

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita Nad Dunajom

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita Nad Dunajom