menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Životné prostredie

5. novembra 2021

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita Nad Dunajom

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita Nad Dunajom