menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Zasadnutia zastupiteľstva

21. júna 2023

Zasadnutie zo dňa 27.6.2023

Pozvánka:

Materiály:

Hlasovanie:

Uznesenie:

22. júna 2022

Zasadnutie zo dňa 28.6.2022

Pozvánka:

Materiály:

Hlasovanie:

Uznesenia:

Zápisnica:

Videozáznam: