menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Zasadnutia zastupiteľstva

22. júna 2022

Zasadnutie zo dňa 28.6.2022

Pozvánka:

Materiály:

Hlasovanie:

Uznesenia:

Zápisnica:

Videozáznam:

7. decembra 2021

Zasadnutie zo dňa 14.12.2021

Pozvánka:

Materiály:

Hlasovanie:

Uznesenia:

Zápisnica:

Videozáznam:

14. októbra 2021

Zasadnutie zo dňa 28.9.2021

Pozvánka:

Pozvanka 20MiZ-2021-09-28

Materiály:

01-Plnenie uzneseni MiZ

02-Navrh na zmenu rozpoctu

03-Monitorovacia sprava 2021

04-Navrh VZN-prispevky zakonnych zastupcov

05-Navrh VZN-spadove MS

06-Navrh VZN ktorým sa meni VZN 5-2019 o dotaciach

07-Zmluva o spolupraci-odtahova sluzba

08-Pravidla participativneho rozpoctu-PARTeR

09-Komunitny plan 2022-2024

10-Projekt React EU-rekonstrukcia KCK

11-Zamer vybudovat ZSS Borska 2

12-Navrh na uzavretie NZ na pozemok

12-Navrh na uzavretie NZ na pozemok-priloha

13-Najom pozemku-Spanitzova

13-Najom pozemku-Spanitzova-priloha1

13-Najom pozemku-Spanitzova-priloha2

14-Odpustenie nedoplatku-Dlhacik

14-Odpustenie nedoplatku-Dlhacik-priloha

15-Najom NP-Bediova

15-Najom NP-Bediova-priloha1

15-Najom NP-Bediova-priloha2

16-Predlzenie NZ-Slovensky skauting 70 zbor

16-Predlzenie NZ-Slovensky skauting 70 zbor-priloha1

16-Predlzenie NZ-Slovensky skauting 70 zbor-priloha2

17-Najom NP v SS Tilgnerova

17-Najom NP v SS Tilgnerova-priloha1

17-Najom NP v SS Tilgnerova-priloha2

18-Odkupenie pozemku-chodník Mokrohajska

18-Odkupenie pozemku-chodnik Mokrohajska-Koordinacna situacia

18-Odkupenie pozemku-chodnik Mokrohajska-situacia_geodeticke podklady pre projektove práce

18-Odkupenie pozemku-chodnik Mokrohajska-tabulka identifikacia pozemkov

19-Najom NP-CirKus Kus

20-Ziadost-predlzenie terminov-LUPY

21-Informacia o vybavenych interpelaciach

21-Informacia o vybavenych interpelaciach-priloha

Infomaterial1-Rozpoctove opatrenie 2021-01

Infomaterial2-Rozpoctove opatrenie 2021-02

Hlasovanie:

Hlasovanie z 20. zasadnutia MiZ 2021, konaného dňa 28.09.2021

Uznesenia:

Uznesenia 20MiZ 2021_232-253

Zápisnica:

Zápisnica z 20. zasadnutia MiZ konaného 28.9.2021

Videozáznam:

Videozáznam z 20. zasadnutia MiZ konaného 28.9.2021

14. októbra 2021

Zasadnutie zo dňa 29.6.2021

Pozvánka:

Pozvanka 19MiZ-2021-06-29

Materiály:

01-Plnenie uzneseni MiZ

03-Plan kontrolnej cinosti MK na 2P 2021

04-Zaverecny ucet 2020

04-Zaverecny ucet 2020-priloha1-VPS 2020

04-Zaverecny ucet 2020-priloha2-Sprava auditora

04-Zaverecny ucet 2020-priloha3-Stanovisko MK

04-Zaverecny ucet 2020-priloha4-Cerpanie rozpoctu 1-12-2020

05-Navrh dodatku Statutu hl mesta BA_soc veci (1)

05-Navrh dodatku Statutu hl mesta BA_soc veci

06-Stanovisko k navrhu VZN BA o odpadoch

07-Navrh VZN o najme bytov

08_Prehľad nájomných zmlúv_garáže

08_Prehľad nájomných zmlúv_záhrady

08_VZN_01_2004

08_VZN_01_20111

08-Navrh VZN-pozemky

09- Sprava o PHSR

10-Uzavretie NZ na pozemky

10-Uzavretie NZ na pozemky-priloha1

10-Uzavretie NZ na pozemky-priloha2

11-Najom pozemku-Guido Paradiso

11-Najom pozenku-Guido Paradiso-priloha1

11-Najom pozemku-Guido Paradiso-priloha2

11-Najom pozemku-Guido Paradiso-priloha3

12-Predlzenie NZ-Dlhacik

12-Predlzenie NZ-Dlhacik-priloha1

12-Predlzenie NZ-Dlhacik-priloha2

12-Predlzenie NZ-Dlhacik-priloha3

12-Predlzenie NZ-Dlhacik-priloha4-energie predpis

12-Predlzenie NZ-Dlhacik-priloha5-zmluva 2016-1232-1

13-Navrh DOD 3 k Poriadku odmenovania poslancov

14-Prenajom drah Skol plavarne M62

15-Odmena MK-2021-1P

16-Informacia o vybavenych interpelaciach

Hlasovanie:

Hlasovanie z 19. zasadnutia MiZ 2021, konaného dňa 29.06.2021

Uznesenia:

Uznesenia 19MiZ 2021_216-231

Zápisnica:

Zapisnica 19MiZ-2021-06-29

Videozáznam:

Videozáznam z 19. zasadnutia MiZ konaného 29.6.2021

23. júna 2021

Zasadnutie zo dňa 23.2.2021

Pozvánka:

Materiály:

Hlasovanie:

Uznesenia:

Zápisnica: