menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Zasadnutia zastupiteľstva

23. júna 2021

Zasadnutie zo dňa 23.2.2021

Pozvánka:

Materiály:

Hlasovanie:

Uznesenia:

Zápisnica: