tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Karloveské centrum kultúry

šípka pre krok späť

O nás

Karloveské centrum kultúry (KCK) a jeho platforma Kamel klub je multižánrový kultúrny priestor v Karlovej Vsi, ktorý ponúka širokú škálu rôznych podujatí pre všetky vekové kategórie. Cieľom je pravidelne prinášať nekomerčné umenie a podporovať činnosť miestnych komunít. Funguje ako centrum rozvoja kultúry a umenia a prispieva k formovaniu a upevňovaniu kultúrnej identity miestnej verejnosti.

V súčasnosti zastrešuje už niekoľko formátov. Počas celého roka ponúka pre obyvateľov všetkých vekových kategórií a sociálnych skupín okrem komplexnej dramaturgie aj kurzy, tvorivé dielne a iné záujmové činnosti. Kamel klub je aj organizátorom kultúrno-spoločenských open air podujatí v Karlovej Vsi ako sú napríklad Karloveský majáles, MDD, festival Karloveské kultúrne a športové leto a Karloveské hody. Klub spolupracuje s tunajšími školami, rodinnými centrami, senior klubmi, športovými klubmi a miestnymi umeleckými komunitami a aktérmi.

Priestory Kamel klubu (veľká sála, malá sála) sú k dispozícii na prenájom na rôzne súkromné podujatia.

Pre najnovšie novinky sledujte aj našu Facebookovú stránku.

Adresa KCK:
Molecova 2, 841 04 Bratislava

Kamel Klub

Kamel klub

Hudobný klub Kamel

Vznikol v roku 2015. Jeho cieľom je podporovať súčasnú profesionálnu a amatérsku tvorbu so zameraním na lokálnych autorov so vzťahom k miestnej komunite. Dáva priestor kvalitnej slovenskej hudbe, ktorá nezapadá do produkcie komerčných žánrov a prináša ju do nekomerčných priestorov v mestskej periférii. V hudobnom klube je možné sa započúvať do rocku, folku, popu, hip-hopu  a mnohých ďalších žánrov.

Doteraz v Hudobnom klube Kamel vystúpili napríklad Marián, Martin a Marek Geišbergovci, Anita Soul, Peter Lipa, Janais, Medial Banana, Katarzia, Dorota Nvotová, Talent Transport, karloveská kapela Longital a 18. narodeniny tam oslávilo vydavateľstvo Slnko Records.

V spolupráci s občianskym združením Činuba sa tu pripravuje bratislavská súťaž amatérskych kapiel Garage Band Contest. Počas leta tu vznikajú rôzne hudobné formáty ako napr. Komorné koncerty v botanickej záhrade a Folkové koncerty u Marka Twaina v rámci Karloveského kultúrneho a športového leta.

Filmový klub kamel

Po zrušení jediného miestneho kina Istota vznikol v roku 2015 Filmový klub Kamel. Táto platforma je určené pre všetky vekové a sociálne skupiny. Okrem tradičného premietania prinášame overený formát cestovateľského kina ale aj netradičné cestovateľské kino očami botanika a záhradníka.

Počas leta si návštevníci obľúbili Filmové leto v Líščom údolí v rámci festivalu Karloveské kultúrne a športové leto. Sústreďuje sa primárne na podporu českej a slovenskej kinematografie.

Divadelný klub Kamel

Od roku 2015 zastrešuje dve programové línie.

V prvej sa orientuje na detských divákov. Uvádzajú sa tam nedeľné rozprávky počas školského roka a pondelkové predstavenia v rámci Karloveského kultúrneho a športového leta.

Druhá línia je venovaná spolupráci s konzervatóriami a nezávislými divadelnými zoskupeniami pri prezentácii ich tvorby.

Tanečný klub Kamel

Tanečný klub Kamel funguje od roku 2018 na základe spolupráce s komunitou okolo občianskeho združenia B-Swing. Okrem poskytnutia prenájmu priestorov na medzinárodné podujatie Bratislava Lindy Exchange tu vznikajú aj štýlové dobové tančiarne.

V rámci Karloveského kultúrneho a športového leta sa uskutočňuje Swingová tančiareň pri fontáne.

Outdoorové podujatia

Kamel klub počas roka pripravuje a organizuje kultúrno-spoločenské podujatia pre všetky vekové a sociálne skupiny aj v exteriéri. Medzi tradičné podujatia patrí Karloveský majáles, Medzinárodný deň detí a Karloveské hody, ktoré sú zamerané na udržiavanie tradícií, zábavu, relax a podporu miestnych komunít.

V júli a auguste sa organizuje prestížny Karloveský festival s názvom Karloveské kultúrne a športové leto. Vznikol v roku 2015 a dnes sa teší veľkej obľube a návštevnosti.  Festival je zároveň unikátnou prehliadkou špecifických prírodných a architektonických reálií v Karlovej Vsi. Formáty a žánre sú citlivo vsadené na jednotlivé miesta, aby vyniklo spojenie „miesto – žáner/formát – produkcia komunít”. Celková dramaturgia festivalu je nastavená tak, aby podčiarkla lokálny genius loci:

Platforma pre školy

Aktuálna dramaturgia pre školy

Karloveské centrum kultúry pripravuje na každý školský rok komplexnú ponuku rôznych typov vzdelávacích podujatí pre základné a stredné školy. Žiaci a študenti navštevujú koncerty, divadelné predstavenia, filmy a komentované prehliadky výstav.

Vzniklo mnoho projektov s partnermi, napríklad s hudobným vydavateľstvom Slnko Records, folklórnymi súbormi Dolina a Čečinka, Asociáciou slovenských filmových klubov, Divadlom Ludus, bratislavským Konzervatóriom, Túlavým divadlom, Divadlom K a ďalšími.

Podujatia sú situované v Karloveskom centre kultúry na Molecovej 2 alebo na Miestnom úrade Bratislava – Karlova Ves na Nám. sv. Františka 8. Kultúrne centrum má kapacitu 250 miest na sedenie, z toho 70 návštevníkov na balkóne. Podujatia je možné hradiť aj formou kultúrnych poukazov.

Platforma pre seniorov

V Kamel klube sa pravidelne konajú stretnutia s karloveskými jubilantami s kultúrno-spoločenským programom za účasti predstaviteľov Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.

Pozvaní sú všetci jubilanti s trvalým pobytom v mestskej časti, ktorí dosiahli 75 a viac rokov. Všetci oslávenci dostávajú list a pozvánku na stretnutie od starostky mestskej časti Dany Čahojovej.

Počet miest v sále Kamel klubu je limitovaný, je preto nutné si miesto včas rezervovať mailom na jubilanti@karlovaves.sk. Rezerváciu je možné urobiť po prevzatí pozvánky v úradných hodinách aj telefonicky na čísle 0940 634 133 alebo osobne u pracovníčky Referátu sociálneho, zdravotného a pre seniorov Simony Fučekovej.

Na oslavu môže jubilant so sebou zobrať jedného blízkeho človeka, ktorého účasť je tiež potrebné vopred nahlásiť. Táto sprevádzajúca osoba bude platiť pri vstupe 2 eurá.

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť