Materské školy zriadené mestskou časťou Karlova Ves

Materská škola, Adámiho 11, 841 05 Bratislava

Zriaďovateľ: Mestská časť Bratislava-Karlova Ves

Riaditeľka školy: Helena Hudecová

Riaditeľka: 02/ 707 11 510

Mobil: 0940 637 706
Vedúca jedálne:
02 / 707 11 511

 
Materská škola, Borská 4, 841 04 Bratislava
 
Zriaďovateľ: Mestská časť Bratislava-Karlova Ves
Riaditeľka školy: Ľubica Kováčiková
Budova 17: 02/ 707 11 530
Budova 16:
02 / 707 11 531
Mobil: 0940 637 702
 
Materská škola, Suchohradská 3, 841 04 Bratislava
Zriaďovateľ: Mestská časť Bratislava-Karlova Ves
Riaditeľka školy: PhDr. Oľga Mitrová
Riaditeľka: 02/ 707 11 520
Mobil: 0940 637 703
Vedúca jedálne:
02 / 707 11 521
 
Materská škola, Kolískova 14, 841 05 Bratislava
Zriaďovateľ: Mestská časť Bratislava-Karlova Ves
Riaditeľka školy: Mgr. Monika Šuleková
Riaditeľka: 02/ 707 11 540
Mobil: 0940 637 704
Vedúca jedálne:
02 / 707 11 541
 
Materská škola, Ladislava Sáru 3, 841 04 Bratislava
Zriaďovateľ: Mestská časť Bratislava-Karlova Ves
Riaditeľka školy: Martina Horváthová
Tel. číslo: 02/ 707 11 550
Mobil: 0940 637 705
E-mail: ms.lsaru@karlovaves.sk
 
Materská škola, Majerníkova 11, 841 05 Bratislava
Zriaďovateľ: Mestská časť Bratislava-Karlova Ves
Riaditeľka školy: Iveta Ryzá
Riaditeľka: 02/ 707 11 570
Mobil: 0940 637 701
Vedúca jedálne:
02 / 707 11 571
 
 
Materská škola, Pod Rovnicami 1, 841 05 Bratislava
Zriaďovateľ: Mestská časť Bratislava-Karlova Ves
Riaditeľka školy: Jana Čechová
Tel. číslo: 02/ 707 11 590
Mobil: 0940 637 707
 
 
Materská škola, Ľudovíta Fullu 12, 841 05 Bratislava
Zriaďovateľ: Mestská časť Bratislava-Karlova Ves
riaditeľka školy: Eva Jurská
Riaditeľka: 02/ 707 11 560
Mobil: 0940 637 708
Vedúca jedálne:
02 / 707 11 561
 
 
Materská škola, Majerníkova 60, 841 05 Bratislava
Zriaďovateľ: Mestská časť Bratislava-Karlova Ves
Riaditeľka školy: Mgr. Ľubomíra Hírešová
Tel. číslo: 02 / 707 11 580
Mobil: 0940 637 709
 
 
Materské školy zriaďované inými subjektami:
 
Spojená škola Mokrohájska 3
pre žiakov s telesným postihnutím – Materská škola, Základná škola, Gymnázium, Obchodná akadémia
Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava
Zriaďovateľ: Okresný úrad Bratislava
Riaditeľ školy: RNDr. Ivan Ištok
Tel. číslo: 02/ 547 71 826
 
 

Spojená škola internátna
Špeciálna materská škola pre deti so zrakovým postihnutím
Svrčia 6, 842 11 Bratislava-Karlova Ves
Riaditeľ školy: Mgr. Daria Gregor Bučová
Tel. číslo: 02/65425722
E-mail: riaditel@bee.sk
Web: www.bee.sk

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia a zákaz vychádzania, je Centrum služieb občanom zatvorené. Centrum služieb občanom v tomto období vybavuje výlučne agendu pohrebov a svadieb.

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00