tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Mestská časť sa podieľa na rozvoji Ekocentra v Karlovej Vsi

V decembri sa oficiálne začala činnosť Ekocentra na ZŠ Veternicova s vysunutou triedou v komunitnej záhrade na Kuklovskej ul. neďaleko školy. Na realizácii projektu budovania Ekocentra v záhrade spolupracuje OZ Envirosvet s OZ Jablonka, ktoré pomáha s budovaním komunitnej záhrady a získavaním zdrojov. Projekt sa začal realizovať na sklonku tohto roku vďaka dotácii Bratislavského samosprávneho kraja. Predkladateľom tohto projektu je MČ Bratislava-Karlova Ves spolu s občianskym združením Envirosvet, ktoré na území Karlovej Vsi pôsobí.

 

Motívom projektu je umožniť ľuďom na sídlisku zažiť kus prírody a kontakt s ňou priamo v mieste ich žitia, viesť deti a mladých ľudí k aktívnemu postoju k ochrane a spoznávaniu prírody priamo v ich meste, v prírode, ktorá je celkom neďaleko od nich, len to často ani netušia.

 

V rámci projektu sa rozbehlo fungovanie ekokrúžku pre školákov. V Cirkevnej základnej škole sv. Františka z Assisi prebieha krúžok už od septembra 2015. Krúžok navštevuje 30 detí a sú rozdelené do dvoch skupín. So školákmi sa sa zatiaľ venovali témam: Prečo listy na jeseň opadávajú, tajomstvá lesa, ako sa chystajú zvieratká na zimu, o vode, vianočné tvorivé dielne.

 

Druhou rozbehnutou aktivitou je rozvoj klubu predškolákov v záhrade na Kuklovskej ul. Spolu s ich rodičmi sa priestor vyčistil od čiernej skládky (vďaka podpore Mestskej časti Karlova Ves, ktorá poskytla kontajner na odpad, v rámci 2 brigád sa naplnili 2 veľké kontajnery). S deťmi a ich rodičmi sa zatiaľ v jesennom čase stihla oberačka jabĺk, dizajnovanie záhrady a prvá opekačka. Na Deň stromov OZ posadilo 2 nové ovocné stromy, staré stromy ošetrilo, vybudovali kompostovisko, záhradu vykosili a vyhrabali a začali s budovaním nového dreveného oplotenia.

 

Ďalšie plánované aktivity Ekocentra:

 

001 (2)

005

007 (2) 045 ekotrh bunker herna slavnost

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie alebo nás kontaktujte na info@karlovaves.sk

Tlačiť
    Naposledy upravené: 18. decembra 2015