menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Organizačná štruktúra

Organizačný poriadok miestneho úradu mestská časť Bratislava–Karlova Ves vydala podľa § 17 ods. 5 zákona SNR 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov starostka mestskej časti dňa 30.8.2019. Organizačný poriadok nadobudol účinnosť dňa 30.6.2020.

Dodatky

Dodatok č. 1 k organizačnému poriadku účinný od 1.4.2021:

Dodatok č. 2 k organizačnému poriadku účinný od 15.11.2021:

Dodatok č. 3 k organizačnému poriadku účinný od 1.2.2023:

Dodatok č. 4 k organizačnému poriadku účinný od 1.6.2023:

Dodatok č. 5 k organizačnému poriadku účinný od 1.9.2023:

Dodatok č. 6 k organizačnému poriadku účinný od 1.2.2024:

Dodatok č. 7 k organizačnému poriadku účinný od 17.4.2024:

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť