menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Organizačná štruktúra

Organizačný poriadok Mestskej časti Bratislava–Karlova Ves vydala podľa § 17 ods. 5 zákona SNR 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov starostka mestskej časti dňa 30.8.2019. Organizačný poriadok nadobudol účinnosť dňa 30.6.2020.

IP 2020-03-OPMU

Dodatok č. 1 k organizačnému poriadku účinný od 1.4.2021:

IP 2021-04-Dodatok k OPMU

Dodatok č. 2 k organizačnému poriadku účinný od 15.11.2021:

IP 2021-11-Dodatok 2 k OPMU

IP 2021-11-Dodatok k OPMU-priloha2

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť
    Naposledy upravené: 23. apríla 2020