Mestská časť Bratislava-Karlova Ves v súvislosti s opatreniami prijatými na zmiernenie ekonomického dosahu na nájomníkov v súvislosti s ochorením COVID19 a v súlade s opatreniami prijatými Vládou SR postupuje v súlade Výzvou Ministerstva hospodárstva SR. Vyplňte prosím žiadosť a následne budeme koordinovať postup v zmysle vyššie uvedeného

Žiadosť o dotáciu na nájomné v súvislosti s COVID19 :

žiadosť vo formáte .odt  

žiadosť vo formáte .pdf  

Žiadosť o dotáciu na nájomné v súvislosti s COVID19 – 2. vlna :

Link na https://najmy.mhsr.sk/

Kontakt: covid19@karlovaves.sk

 

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Pon:  08:00 — 17:00
Str:  08:00 — 17:00
Pia:  08:00 — 13:00

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00