menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Najväčšia základná škola v Karlovej Vsi prechádza výraznou rekonštrukciou

Zelené fasády, tieniace žalúzie, solárne a fotovoltaické panely, rekuperácia vzduchu, využitie zrážkovej vody, ale aj hniezdne búdky pre netopiere, dážďovníky a komunitné eko-centrum. To všetko zásadným spôsobom zmení kvalitu prostredia, obohatí vyučovanie a zvýši pohodlie žiakov i učiteľov v ZŠ Alexandra Dubčeka na Majerníkovej ulici. Karlova Ves obnovuje ďalšiu verejnú budovu s dôrazom na výrazné zníženie jej energetickej náročnosti. Práce mali byť ukončené na jeseň budúceho roka.

Najväčšia karloveská základná škola sa vysporiada s dopadmi zmeny klímy, zníži uhlíkovú stopu, zlepší kvalitu vnútorného prostredia a podporí biodiverzitu. „Dlhodobý projekt modernizácie budovy školy a areálu na Majerníkovej vstupuje do finálnej fázy. Po jej ukončení budeme mať na Dlhých dieloch modernú, príjemnú a racionálne energeticky nastavenú školu s bazénom a veľkým športovým areálom, ktoré slúžia deťom aj verejnosti,“ uviedol zástupca starostky Karlovej Vsi Branislav Záhradník.

Prvú časť prác už ukončili a jej súčasťou bola rekonštrukcia strešného plášťa budovy. Pôvodné drevené okná vymenili za plastové. V triedach pripravili rozvody vzduchotechniky a namontovali ich aj v telocvičniach. V škole opravili dažďovú kanalizáciu, zvody a nainštalovali podzemnú nádrž na zber dažďovej vody. Budova je zateplená a z väčšej časti už omietnutá a namaľovaná. V rámci podpory lokálnej biodiverzity na zateplenej fasáde objektu zabudovali hniezdne búdky pre dážďovníka tmavého, netopiere a belorítky. Dažďovú vodu budú zachytávať do podzemnej nádrže a využívať na splachovanie toaliet. Na oknách južnej fasády budovy osadili rozvody na inštaláciu exteriérových elektricky ovládaných tieniacich žalúzií. Ocenia to pedagógovia a žiaci najmä počas jarných mesiacov. Aktuálne sa pracuje na inštalácii solárnych panelov. Získanú energiu využijú na zníženie súčasnej spotreby na ohrev teplej vody a temperovanie vody v bazéne. Neskôr nainštalujú fotovoltaické panely na výrobu elektrickej energie, ktoré výrazne znížia spotrebu elektrickej energie zo siete. Veľká pozornosť sa v projekte venuje záhradnej architektúre, najmä vo vnútorných átriách, kde umiestnia popínavé rastliny. Vďaka rekuperácii budú mať žiaci v triedach čistejší vzduch. Popínavé rastliny vysadia aj na dve vonkajšie fasády. Pred budovou školy sú umiestnené dve betónové nádoby. Vysadia do nich novú trvalkovú vegetáciu spolu s lankovým systémom pre popínavé rastliny. Moderne a ekologicky bude zabezpečené vetranie učební, kancelárií, zborovne a telocviční. Vetranie a výmenu vzduchu v budove zabezpečí ekologická rekuperácia. Jej hlavnou podstatou je spätné získavanie tepla z odpadového vzduchu. Vďaka výmenníku je vzduch, ktorý je privádzaný do určených priestorov, už predhriaty. Tento spôsob výmeny vzduchu bráni rozmnoženiu rôznych hubových a plesňových organizmov, ktoré vznikajú nedostatočnou cirkuláciou vzduchu, vysokou vlhkosťou a vysokou hladinou oxidu uhličitého. Výrazne sa zlepší prostredie najmä pre alergikov, keďže sa bude vetrať bez prachu a peľov.

Vzhľadom na finančnú náročnosť takejto ambicióznej obnovy stojí Karlova Ves pred úlohou hľadať dodatočné zdroje na dofinancovanie celého projektu. Náklady budú čiastočne kryté z finančných zdrojov Nórskych grantov a zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Ministerstva životného prostredia v rámci projektu MITADAPT, programu európskej komisie LIFE v rámci projektu DELIVER a z vlastných zdrojov mestskej časti. Veľká časť nákladov bude musieť byť pokrytá ešte z iných grantových zdrojov.

Pri tejto príležitosti Karlova Ves vydala tlačovú správu, ktorá je na stiahnutie tu.

vizualizácia: Ján Hlina.

mitadapt

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie alebo nás kontaktujte na info@karlovaves.sk

Tlačiť
    Naposledy upravené: 28. októbra 2022