menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

O vydanie hlasovacieho preukazu môžete požiadať už len do piatka

Pokiaľ v deň konania volieb, čiže v sobotu 30. septembra, nebudete môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov ste zapísaní, môžete požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu. Karlovešťania môžu o vydanie hlasovacieho preukazu požiadať v Centre služieb občanom na Nám. sv. Františka 6 ešte v stredu 27. septembra v čase od 8.00 do 12.00 h a od 13.00 do 17.00 h, no a posledným dňom, kedy je tak možné urobiť, je piatok 29. septembra od 8.00 do 12.00 h.

Pokiaľ prídete požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne, stačí sa preukázať vaším platným občianskym preukazom a hlasovací preukaz vám vydajú na počkanie.

O vydanie hlasovacieho preukazu môžete požiadať aj prostredníctvom splnomocnenej osoby napr. rodinného príslušníka. Tejto osobe musíte ale napísať splnomocnenie, ktoré nemusí byť overené notárom, musia v ňom však byť uvedené vaše údaje a to meno a priezvisko, rodné číslo, štátna príslušnosť a adresa trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu). V splnomocnení musí byť tiež uvedené meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu osoby, ktorú ste poverili prevzatím hlasovacieho preukazu. Táto osoba preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom a prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdzuje svojím podpisom.

Hlasovací preukaz vás oprávňuje voliť v ktoromkoľvek volebnom okrsku na území SR, musíte ho ale mať so sebou a odovzdať ho príslušnej volebnej komisii.

Foto: ilustračné (internet)

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie alebo nás kontaktujte na info@karlovaves.sk

Tlačiť
    Naposledy upravené: 27. septembra 2023