menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Obyvatelia bytových domov môžu zbierať biologicky rozložitel'ný odpad

Bývate v bytovom dome a chcete zbierať biologicky rozložitel’ný odpad? Môžete tak urobiť. V Bratislave sa biologicky rozložitel’ný odpad pri hromadnej bytovej výstavbe vhadzuje do čiernych zberných nádob na zmesový komunálny odpad. Následne je energeticky zhodnotený v jednej z najmodernejších spaľovní odpadu v strednej Európe, ktorá sa nachádza vo Vlčom hrdle. Okrem toho môžu na tento účel využívať aj veľkokapacitné kontajnery na biologicky rozložitel’ný odpad v obdobiach kosenia zelených plôch.

Hlavné mesto zaviedlo v minulom roku zber biologicky rozložitel’ného odpadu zo záhrad a parkov v rodinných domoch. Zber sa vykonáva dvomi spôsobmi – hnedou zbernou nádobou alebo kompostérom. „Zo všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta vyplýva, že nárok na podanie žiadosti o hnedú zbernú nádobu resp. bezplatný kompostér, majú len obyvatelia rodinných domov. Obyvatelia hromadnej bytovej výstavby si môžu zakúpiť kompostér v našej spoločnosti,“ informuje referentka marketingového oddelenia Odvoz a likvidácia odpadu Bratislava Simona Hanzíková.

0 kompostér sa starajú obyvatelia. Pri správnom kompostovaní vznikne hodnotný kompost, ktorý môže slúžiť ako hnojivo pre záhradu. Pri kúpe kompostéra treba počítať aj so starostlivosťou a dodržiavaním podmienok pre správne kompostovanie a aj vyprázdňovanie kompostéru. Netreba tiež zabudnúť na správne umiestnenie kompostéra. Všetky potrebné informácie o kompostovaní nájdete aj na stránke www.bratislavakompostuje.sk.

V prípade záujmu o zakúpenie kompostéra a o ďalšie otázky, ktoré súvisia so zberom biologicky rozložitel’ného odpadu zo záhrad a parkov pri hromadnej bytovej výstavbe, môžete kontaktovať spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a.s. Bratislava mailom na zakazka@olo.sk príp. telefonicky na 02/50 110 222.

Názor odborníčky na životné prostredie Zuzany Hudekovej

V našich domácnostiach vzniká pomerne vysoký podiel biologického odpadu, ktorý je možné vytriediť a následne kompostovať. Môže ísť napríklad o rastlinný odpad z prípravy jedál ako rôzne šupy z čistenia ovocia a zeleniny, vajcové škrupinky alebo zvyšky jedál, okrem tých, ktoré obsahujú kosti, mäso zo zvierat i z rýb a mliečne výrobky. Tieto je možné nosiť na záhradu (svoju, alebo našich známych), kompostovať priamo v byte (trh ponúka širokú paletu domácich kompostérov), alebo spoločne so susedmi si zriadiť komunitné kompostovisko, napr. v spoločných priestoroch v dome alebo pred bytovým domom.

Kompostovaním sa nielenže chráni naše životné prostredie, ale zároveň prírode prinavraciame vo forme kompostu organickú hmotu. Vďaka kompostovaniu môžeme znížiť množstvo odpadov z našich domácností, ktoré končia bez využitia na skládkach alebo v spaľovniach odpadov o 45 až 50 percemt. Navyše z nich vyrobíme kompost – organické hnojivo, ktoré môžeme použiť pri pestovaní rastlín v domácnostiach napr. v kvetináčoch, v predzáhradkách pred bytovými domami alebo ho môžete pridať ku stromom či kríkom v okolí nášho bytového domu,“ vysvetľuje odborníčka na životné prostredie Zuzana Hudeková.

Ostatné typy zneškodňovania odpadu sú pre naše prostredie omnoho nepriaznivejšie. Pri rozklade biologického odpadu, ktorý putuje na skládku vzniká veľmi škodlivý metán. Pri spaľovaní odpadu sa uvoľňuje okrem oxidov uhlíka, dusíka, síry, ťažkých kovov aj niekoľko desiatok z 210 látok súborne označovaných ako dioxínyfurány, ktoré majú rakovinotvorné účinky. Okrem toho tiež poškodzujú imunitný systém, môžu poškodiť vyvíjajúci sa nenarodený plod v tele matky, negatívne ovplyvňujú aj pohlavné hormóny a hormóny štítnej žľazy.

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie alebo nás kontaktujte na info@karlovaves.sk

Tlačiť
    Naposledy upravené: 9. marca 2018