Matrika plní úlohy preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík a ohlasovne pobytu. Vedie matriku, robí opatrenia a úkony spojené s vedením matriky, poskytuje údaje z evidencie pobytu občanov a z registra obyvateľov orgánom verejnej správy, právnickým osobám, ktoré plnia úlohy štátu na základe osobitných predpisov.

Podrobný popis činnosti oddelenia nájdete tu Organizacny_poriadok – ramcove_naplne

Všetko o službách občanom a o tom, ako na oddelení vybaviť to, čo potrebujete, nájdete v sekcii Služby občanom – Matrika a ohlasovňa obyvateľov.

CHLEBOVÁ Martina, Bc., vedúca oddelenia

Tel. kontakt: 02/707 11 103, E-mail: martina.chlebova@karlovaves.sk

Matričný úrad, ohlasovňa obyveteľov a IOM:

BOLÍKOVÁ Andrea, Bc., Tel. kontakt: 02/707 11 105, E-mail: andrea.bolikova@karlovaves.sk
JAŠŠOVÁ Jana, Bc., Tel. kontakt: 02/707 11 106, E-mail: jana.jassova@karlovaves.sk
CHROMEKOVÁ Eva, tel. kontakt: 02/707 11 102, E-mail: eva.chromekova@karlovaves.sk
MICHAELA Hrubá, tel. kontakt: -, E-mail: michaela.hruba@karlovaves.sk

Informačná kancelária a podateľňa:

GEISLEROVÁ Nadežda, Tel. kontakt: 02/707 11 253, E-mail: nadezda.geislerova@karlovaves.sk
KOUBEKOVÁ Štefánia, Tel. kontakt: 02/707 11 251,  E-mail: stefania.koubekova@karlovaves.sk
KRÁLOVÁ Dáša, tel. kontakt: 02/707 11 252, E-mail: dasa.kralova@karlovaves.sk

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Str: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Pia: 08:00 - 13:00

Centrum služieb občanom

Pon:  08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Str:  08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Pia:  08:00 - 13:00

Stavebný úrad

Pon: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Str: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00