IOMO – Integrované obslužné miesto občanov

  • Výpis z listu vlastníctva ……………………….. 7,90 Eur
  • Výpis z obchodného registra ……………….. 4,50 Eur
  • Výpis z registra trestov ……………………….. 3,90 Eur

Obce, ktoré vedú matriku aj integrované obslužné miesta občana (IOMO, t.j. nielen integrované oblužné miesto zriadené samosprávou, ale i slovenská pošta) vybavujú žiadosti o odpis registra trestov naďalej len oprávnej osobe, ktorou je uchádzač o zamestnanie v bezpečnostnej službe alebo technickej službe alebo zamestnanec bezpečnostnej služby alebo technickej služby, alebo uchádzač o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti na účely previerky bezúhonnosti a spoľahlivosti v zmysle § 15 zákona č. 330/2007 Z.z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia a zákaz vychádzania, je Centrum služieb občanom zatvorené. Centrum služieb občanom v tomto období vybavuje výlučne agendu pohrebov a svadieb.

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00