Mgr. Mária PÁSTOROVÁ, vedúca oddelenia

Tel.: 02/707 11 211

E-mail: maria.pastorova@karlovaves.sk

Ekonomické oddelenie plní úlohy spojené s finančným hospodárením, tvorbou a čerpaním rozpočtu a účtovnou evidenciou mestskej časti.

Podrobný popis činnosti oddelenia nájdete tu Organizacny_poriadok – ramcove_naplne

Kontakty:

Zamestnanci oddelenia/referátu:
AUGUSTÍNOVÁ Renáta, Tel. kontakt: 02/707 11 212, E-mail: renata.augustinova@karlovaves.sk
KOSKOVÁ Zuzana Mgr., Tel. kontakt: 02/707 11 216, E-mail: zuzana.koskova@karlovaves.sk
PAŇKOVÁ Viera, Tel. kontakt: 02/707 11 215, E-mail: viera.pankova@karlovaves.sk
ŠABLICOVÁ Emilie, Tel. kontakt: 02/707 11 213, E-mail: emilie.sablicova@karlovaves.sk
PROČKOVÁ Diana, Tel. kontakt: 02/707 11 214, E-mail: diana.prockova@karlovaves.sk
ZASIELANIE FAKTÚR

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia a zákaz vychádzania, je Centrum služieb občanom zatvorené. Centrum služieb občanom v tomto období vybavuje výlučne agendu pohrebov a svadieb.

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00