Mgr. Adriana Majka, vedúca oddelenia

Tel.: +421 940 634 121

E-mail: adriana.majka@karlovaves.sk

Oddelenie kultúry zabezpečuje komplexné kultúrno-spoločenské dianie v Karlovej Vsi. Dramaturgicky napĺňa a realizuje program Karloveského centra kultúry – Kamel klubu a kultúrnych podujatí v MČ Karlova Ves. Koordinuje a metodicky usmerňuje aktivity Miestnej knižnice, činnosti lokálnych spolkov a kultúrnych občianskych združení. Medzi jeho najvýznamnejšie aktivity patria jednoznačne Karloveské hody, Karloveský ples, Majáles, Kultúrne leto, Filmový a Hudobný klub Kamel a mnoho ďalších sprievodných aktivít.

Podrobný popis činnosti oddelenia nájdete tu Organizacny_poriadok – ramcove_naplne

Všetko o službách občanom a o tom, ako na oddelení vybaviť to, čo potrebujete, nájdete v sekcii Služby občanom – Kultúra a podujatia.

Kontakty:

Oddelenie kultúry:

Karloveské centrum kultúry (KCK):

Referát Miestna knižnica a kronika

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia a zákaz vychádzania, je Centrum služieb občanom zatvorené. Centrum služieb občanom v tomto období vybavuje výlučne agendu pohrebov a svadieb.

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00