Mgr. Adriana Majka, vedúca oddelenia

Tel.: +421 940 634 121  

E-mail: adriana.majka@karlovaves.sk

 

 

Oddelenie kultúry zabezpečuje komplexné kultúrno-spoločenské dianie v Karlovej Vsi. Dramaturgicky napĺňa a realizuje program Karloveského centra kultúry – Kamel klubu a kultúrnych podujatí v MČ Karlova Ves. Koordinuje a metodicky usmerňuje aktivity Miestnej knižnice, činnosti lokálnych spolkov a kultúrnych občianskych združení. Medzi jeho najvýznamnejšie aktivity patria jednoznačne Karloveské hody, Karloveský ples, Majáles, Kultúrne leto, Filmový a Hudobný klub Kamel a mnoho ďalších sprievodných aktivít.

Podrobný popis činnosti oddelenia nájdete tu Organizacny_poriadok – ramcove_naplne

Všetko o službách občanom a o tom, ako na oddelení vybaviť to, čo potrebujete, nájdete v sekcii Služby občanom – Kultúra a podujatia

Kontakty:

Oddelenie kultúry:

 

Karloveské centrum kultúry (KCK):

 

Referát Miestna knižnica a kronika

 

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Pon:  08:00 — 17:00
Utr:  08:00 — 15:00
Str:  08:00 — 17:00
Štv:  08:00 — 12:00
Pia:  08:00 — 13:00
Sob:  09:00 — 13:00

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00