Ing. Janka Mahďáková, vedúca oddelenia

Tel.: 02/707 11 191

E-mail: janka.mahdakova@karlovaves.sk

Kontakty:

Referát podnikateľských činností a nebytových priestorov:

OSRMANOVÁ Eva, Mgr., Tel. kontakt: 02/707 11 192, E-mail: eva.osrmanova@karlovaves.sk

Štátny fond rozvoja bývania a dotácie:

KITANOVIČOVÁ Jarmila, Tel. kontakt: 02/707 11 193, E-mail: jarmila.kitanovicova@karlovaves.sk

Referát správy majetku a bytov:

HRVOĽOVÁ Jana, Mgr., Tel. kontakt: 02/707 11 173, E-mail: jana.hrvolova@karlovaves.sk

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia a zákaz vychádzania, je Centrum služieb občanom zatvorené. Centrum služieb občanom v tomto období vybavuje výlučne agendu pohrebov a svadieb.

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00