Ing. arch. Peter Vaškovič, vedúci oddelenia

Tel.: 02/707 11 261

E-mail: peter.vaskovic@karlovaves.sk

 

Územný rozvoj predstavuje komplexnú starostlivosť o mestskú časť z hľadiska územného, priestorového, urbanistického a architektonického vývoja. Znamená ochranu špecifík a charakteristík mestskej časti, zvyšovanie kvalít a hodnôt mestskej časti, zlepšovanie kvalít životného urbanizovaného prostredia. Jeho úlohou je zabezpečenie podmienok, možností a nástrojov pre riadenie urbanistického, architektonického a estetického rozvoja mestskej časti.

Podrobný popis činnosti oddelenia nájdete tu Organizacny_poriadok – ramcove_naplne

Všetko o službách občanom a o tom, ako na oddelení vybaviť to, čo potrebujete, nájdete v sekcii Služby občanom – Územný rozvoj.

Kontakty:

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia a zákaz vychádzania, je Centrum služieb občanom zatvorené. Centrum služieb občanom v tomto období vybavuje výlučne agendu pohrebov a svadieb.

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00