Ing Gabriel Kosnáč, vedúci oddelenia

02/707 11 181

E-mail: gabriel.kosnac@karlovaves.sk

 

 

Plní po organizačnej stránke úlohy spojené so zabezpečením činnosti miestneho zastupiteľstva a jeho orgánov, volieb do zastupiteľských orgánov, plní úlohy na úseku vzťahov poslancov k zamestnancom miestneho úradu,pripravuje a technicky zabezpečuje zasadnutia miestneho zastupiteľstva a sústreďuje materiály orgánov mestskej časti, zodpovedá za ich kompletizáciu a včasné doručenie členom orgánov.

Všetko o službách občanom a o tom, ako na oddelení vybaviť to, čo potrebujete, nájdete v sekcii Služby občanom – organizačné

 

Kontakty:

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia a zákaz vychádzania, je Centrum služieb občanom zatvorené. Centrum služieb občanom v tomto období vybavuje výlučne agendu pohrebov a svadieb.

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00