Vedúca referátu:

NEMCOVÁ Lenka, Ing.MBA

Náplň práce referátu:

  • vyhľadávanie grantových možností pre mestskú časť,
  • príprava projektov v oblasti vzdelávania, kultúry, aktívneho využívania voľného času, športu, obnovy/úpravy verejných priestranstiev a životného prostredia – v spolupráci s relevantnými oddeleniami miestneho úradu,
  • príprava podkladov pre médiá a internetovú stránku mestskej časti, týkajúce sa agendy projektov (sekcia Projekty a iniciatívy MČ),
  • spolupráca s mimovládnymi organizáciami a občianskymi iniciatívami na verejnoprospešných projektoch,
  • implementácia európskych projektov: PERFECT a DELIVER.

Kontakty:

NEMCOVÁ Lenka, Ing.MBA, vedúca referátu. Tel. kontakt: 02/707 11 144, 0940 634 108, E-mail: lenka.nemcova@karlovaves.sk

HUDEKOVÁ Zuzana, Ing.PhD, projektová expertka v oblasti zelenej infraštruktúry a klimatickej zmeny (projekty PERFECT, DELIVER). Tel. kontakt: 02/707 11 144, E-mail: zuzana.hudekova@karlovaves.sk

KODHAJOVÁ Jolana, Ing., referentka investícií. Tel. kontakt: 02/707 11 143, 0940 634 141, E-mail: jolana.kodhajova@karlovaves.sk

MEKIŇOVÁ Dagmar, RNDr., projektová koordinátorka (projekt DELIVER). Tel. kontakt: 02/707 11 143, 0940 634 117, E-mail: dagmar.mekinova@karlovaves.sk

MADEROVÁ Martina, DiS., referentka – projektová manažérka (projekt MITADAPT). Tel. kontakt: 02/707 11 143, 0940 634 142, E-mail: martina.maderova@karlovaves.sk

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia a zákaz vychádzania, je Centrum služieb občanom zatvorené. Centrum služieb občanom v tomto období vybavuje výlučne agendu pohrebov a svadieb.

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00