Podnety ohľadom mestskej časti je najefektívnejšie komunikovať cez portál Odkaz pre starostu. Verejne môžete zadať podnet, ktorý lokalizujete, priložíte fotografiu a stručný popis problému. Zamestnanec mestskej časti Vám bude prostredníctvom portálu odpovedať o riešení podnetu a stav riešenia si na stránke môžu pozrieť všetci občania.  

https://www.odkazprestarostu.sk/bratislava/pridat-podnet

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Str: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Pia: 08:00 - 13:00

Centrum služieb občanom

Pon:  08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Str:  08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Pia:  08:00 - 13:00

Stavebný úrad

Pon: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Str: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00