menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Odpad z domácností triedi až 88 percent Karlovešťanov

Trend triedenia odpadu z domácností v Karlovej Vsi je potešiteľný. Odpad separuje až 88 percent karloveských domácností. Ekologické povedomie u obyvateľov mestská časť podporovala aj počas Karloveských hodov, kde nechýbali koše na separovaný odpad – plasty a papier. Len nádoby na odpad však nestačia, dôležité je naučiť sa aj správne separovať. Karlova Ves preto v oblasti vzdelávania o ekologickom správaní a udržateľnom spôsobe života na našej planéte pripravuje viaceré aktivity. 

Karlovešťania najčastejšie triedia papier, sklo a plasty. Vyplýva to z dotazníka pripravovaného Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR), s ktorého prípravou mestská časť Bratislava – Karlova Ves dokončila. Plasty separuje až 95,8 percenta opýtaných. Nezaostáva však ani triedenie skla (91,7 %) a papiera (88,4 %). Miestni obyvatelia separujú aj ďalšie zložky odpadu, najčastejšie bioodpad. Karlovešťania však reagujú aj na zber elektroodpadu, triedia batérie i kov.

Uvedomelý prístup našich obyvateľov oceňuje aj organizácia Greenpeace Slovensko, podľa ktorej je výsledných 88 percent obyvateľov triediacich odpad veľmi pekné číslo. „Myslíme si, že environmentálne povedomie Slovákov, pokiaľ ide o triedenie odpadu, sa zvyšuje,“ hodnotí hovorkyňa Greenpeace Slovensko Miroslava Ábelová. Ochrancovia prírody vítajú, že mestá a obce sa snažia umiestňovať čoraz viac nádob na triedený odpad. Resty však samosprávy majú ešte pri nádobách na bioodpad, ktorých je na sídliskách podľa Greenpeace stále málo. „Nestačí však len separovať odpad, dôležité je ho menej produkovať. Zbytočne veľa vecí nakupujeme, zbytočne veľa vecí vyhadzujeme,“ poukazuje na problém dnešnej spoločnosti miestny poslanec Jaromír Šíbl.
Triedenie odpadu však stále nie je samozrejmosťou vo všetkých domácnostiach. Niektorí obyvatelia totiž separovaniu odpadu pozornosť nevenujú. Najčastejším dôvodom je, že na to nemajú čas (41,7 %). Ďalším napríklad nevyhovuje spôsob zberu triedeného odpadu (31,1 %), nemajú o separovaní dosť informácií (28,2 %) alebo nepovažujú triedenie za dôležité (14,6 %).

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie alebo nás kontaktujte na info@karlovaves.sk

Tlačiť
    Naposledy upravené: 14. novembra 2016