tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Rezidenčné parkovanie – odpovede na najčastejšie otázky

Živelné parkovanie môže zastaviť až rezidenčné parkovanie

 

Skončí sa katastrofálny problém s parkovaním v Karlovej Vsi? Dokedy budú Karlovešťania doplácať parkovacími kapacitami na ľudí bez trvalého pobytu? Parkovacie miesta každý večer okupujú autá zo všetkých kútov Slovenska. Môže sa to zmeniť. Rezidenčný systém parkovania zoberie úzkej skupine 1700 ľudí privilegované vyhradené parkovanie. Poslanci Karlovej Vsi sa rozhodli, že situáciu budú mať v rukách samotní Karlovešťania. Predtým, ako rozhodnú v referende, sme položili dôležité otázky o rezidenčnom parkovaní dopravnej inžinierke mestskej časti Bratislava-Karlova Ves Tatiane Kratochvílovej.

 

IMG_0328

Tatiana Kratochvílová

 

Čo je to rezidenčné parkovanie?

Je to parkovanie, pri ktorom zvýhodníme obyvateľov s trvalým pobytom v Karlovej Vsi. Súčasťou systému bude vyznačenie parkovacích miest, vodorovné a zvislé dopravné značenie a možnosť parkovania pre rezidentov 24 hodín denne.

 

Kto bude mať rezidenčnú kartu?

Nárok na rezidenčnú kartu bude mať každá domácnosť, v ktorej žije aspoň jedna osoba s trvalým pobytom v Karlovej Vsi, ktorá dovŕšila 18 rokov, je držiteľom vodičského preukazu a má vzťah k motorovému vozidlu. S touto kartou bude môcť obyvateľ zaparkovať kdekoľvek v rámci Karlovej Vsi. Ak teda pôjde napríklad na poštu, môže využiť na parkovanie rezidenčné miesta v jej blízkosti.

 

Ak si kúpim rezidenčnú kartu, budem mať istotu, že zaparkujem v lokalite, kde bývam?

Áno, prvé auto v domácnosti zaparkuje vodič v každom prípade vo svojej lokalite.

 

Keď dôjde v Karlovej Vsi k zmene parkovania na rezidenčný systém, aký bude podiel rezidenčných a voľných miest na parkovanie?

Všetky miesta budú súčasťou rezidenčného systému. Voľné parkovanie v nočných hodinách nebude umožnené.

 

Aká bude cena rezidenčnej karty?

Budeme presadzovať, aby naši obyvatelia platili za celoročnú rezidenčnú kartu maximálne 20 eur.

 

Pre koľko áut bude slúžiť rezidenčná karta?

Na jednu rezidenčnú kartu môže občan zaparkovať jedno motorové vozidlo.

 

Bude rezidenčná karta prenosná?

Nie, rezidenčná karta bude viazaná na konkrétne motorové vozidlo. Rezident musí preukázať vzťah k vozidlu, inak by to bola prenosná karta. Nevedeli by sme skontrolovať, či ju nepoužíva napríklad nájomca bytu bez trvalého pobytu.

 

Sú obyvatelia, ktorí majú v Karlovej Vsi trvalý pobyt, nemajú vlastné auto, ale parkujú so služobným autom. Ako budú môcť vyriešiť svoje parkovanie po zavedení rezidenčného systému?

Stačí, ak nám preukážu vzťah k autu. Teda že ide o služobné auto, ktoré Karlovešťan používa aj na súkromné účely. Niektorí zamestnanci to majú uvedené priamo v pracovnej zmluve, že služobné auto používajú aj súkromne.

 

Ako budú parkovať obyvatelia, ktorí nemajú trvalý pobyt v Karlovej Vsi, ale vlastnia tu nehnuteľnosť alebo firmu? Budú mať nárok na rezidenčnú kartu?

Ak to parkovacie kapacity danej lokality umožnia, budú si môcť zakúpiť abonentskú kartu, podobne ako právnické osoby. Abonentská karta bude stáť minimálne 10-násobok základnej sadzby. Chceme motivovať ľudí, aby si k nám prihlásili trvalý pobyt.

 

Kde budú parkovať ľudia bez trvalého pobytu v Karlovej Vsi?

Mimo rezidentských zón. Ak to parkovacie kapacity danej lokality umožnia, budú môcť nerezidenti s abonentskou kartou parkovať v rezidentskej zóne.

 

Ako to bude vyriešené s návštevami?

Domácnosť s rezidenčnou kartou dostane bezplatne aj celodennú parkovaciu kartu pre svoju návštevu. Ľudia bez trvalého pobytu budú za parkovanie platiť individuálne, pre nás sú prioritní obyvatelia s trvalým pobytom.

 

Koľko vyhradených parkovacích miest zostane? Podľa akých pravidiel sa budú vyberať tie, ktoré sa zrušia a tie ktoré zostanú?

Vyhradené parkovacie miesta budú zachované iba pre ťažko zdravotne postihnuté osoby. Konečné znenie pravidiel a definitívne podmienky parkovacej politiky schváli zastupiteľstvo.

 

Vybudujú sa v rámci rezidenčného parkovania nové parkovacie miesta?

Prostriedky vyzbierané za parkovanie pôjdu prioritne do budovania nových parkovacích miest.

 

Bude sa Karlovešťanom po zavedení rezidenčného parkovanie parkovať lepšie?

Zavedením rezidenčného parkovania dôjde k výraznému zníženiu vyhradených parkovacích miest. Tým sa zväčší počet voľne dostupných parkovacích miest v zóne a prístup k parkovaniu bude spravodlivejší. Pre osoby s trvalým pobytom v Karlovej Vsi a pre prvé auto v domácnosti, by mal byť nový systém výrazne lepší ako súčasný stav. V opačnom prípade by nemalo zmysel danú zmenu zavádzať. Referendom chceme získať názor obyvateľov. Diskusia s odborníkmi aj verejnosťou však bude pokračovať aj po ňom. V sobotu 5. marca 2016 ľudia rozhodnú, či chcú zachovať súčasný zlý a nespravodlivý systém, alebo uprednostnia nové rezidenčné parkovanie, ktoré zvýhodní obyvateľov našej mestskej časti.

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie alebo nás kontaktujte na info@karlovaves.sk

Tlačiť
    Naposledy upravené: 11. februára 2016