Vedenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves sa ohradzuje voči zavádzajúcim a nepravdivým tvrdeniam uverejneným v článku denníka Nový Čas, 10.9.2015 od redaktora Jozefa Havrillu: Po žúrke poslancov ďalšia kauza: Prečo v Karlovke utajujú odmeny?!

Zverejňovanie platov ide vysoko nad rámec zákonnej povinnosti a Karlova Ves je prvou mestskou časťou, ktorá tak robí. Problém je s výkonom uznesenia, keďže podľa neho musí mestská časť Karlova Ves každý mesiac žiadať o informáciu o platových pomeroch hl. mesto Bratislava, Bratislavský samosprávny kraj, mestskú časť Petržalka a ďalších. Preto Miestny úrad Karlova Ves požiadal zastupiteľstvo, aby sa platy zverejňovali raz za polroka po jednotlivých mesiacoch. Ak mestskú časť kritizuje Igor Bendík, podpredseda BSK, je potrebné uviesť, že BSK nemá schválené uznesenie a nezverejňuje žiadne platy napriek tomu, že hospodári s omnoho väčším rozpočtom ako mestská časť. Nemáme vedomosť, že by Igor Bendík takéto uznesenie na úrovni kraja vôbec navrhoval.

Taktiež nie je pravdivé tvrdenie, že mestská časť porušuje zákon pri odmeňovaní vicestarostu a tajomníka miestnej rady. Mestská časť postupuje podľa schválených pravidiel odmeňovania. Funkcia vicestarostu nie je totožná s funkciou napr. predsedu komisie.

O odmene za výkon funkcie vicestarostu rozhoduje starosta, pričom o odmene pre predsedu komisie rozhoduje Miestna rada. Tieto odmeny nie je možné spájať do jednej, ale sa postupuje osobitne podľa schválených pravidiel. Za zavádzajúce považujeme navodzovanie dojmu, že mestská ćasť, ktorá čelí vážnym súdnym sporom vypláca odmeny. Odmeny pre predsedov komisie alebo členov komisie sú mesačne rádovo v desiatkach eur, pričom súdne spory, ktoré nezavinilo súčasné vedenie sú rádovo v miliónoch eur. Nepomer je zjavný.

Autor článku ako “právnika” cituje pána Branislava Mráza, pričom jeho názory sú prezentované ako nevyvrátiteľné fakty. Autor článku ale neuvádza, že pán Branislav Mráz je neúspešným kandidátom na poslanca Karlovej Vsi a rovnako neúspešným kandidátom na kontrolóra mestskej časti. Zjavne teda nie je nezaujatou a objektívnou autoritou, ktorá by sa mala k prípadu vecne vyjadriť. Vedenie mestskej časti Karlova Ves rešpektuje právo verejnosti a médií kontrolovať jeho činnosť. Sme však presvedčení, že by sa tak malo diať na základe objektívnych faktov, primerane a s možnosťou vyjadrenia kritizovaného.

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia a zákaz vychádzania, je Centrum služieb občanom zatvorené. Centrum služieb občanom v tomto období vybavuje výlučne agendu pohrebov a svadieb.

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00