Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy požiadal v roku 2013 žiadosťou č. 957/2013 zo dňa 18.01.2013 Mestskú časť Bratislava-Karlova Ves o vydanie súhlasu na výrub drevín na pozemku parc. č. 1674/227 (ulica Ferdiša Kostku).

Ako dôvod v žiadosti uvádzal poškodzovanie garáží koreňovým systémom stromov a dokladoval ho vypracovaným odborným posudkom technického stavu.

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves vzápätí v roku 2013 vydala rozhodnutím č. KV/EKO/2650/2013/15781/DK súhlas hlavnému mestu na výrub časti drevín v rozsahu 33 kusov stromov a 23 kusov krovitého porastu. Súhlasné rozhodnutie bolo vydané počas úradovania predošlého vedenia mestskej časti. Súčasná starostka ani zamestnanci úradu nemajú možnosti vydané právoplatné rozhodnutie zvrátiť.

Začiatkom novembra 2015 Magistrát hl. mesta SR Bratislavy mestskej časti oznámil, že bude dňa 20.11.2015 realizovať vo vlastnej réžii výrub drevín v súvislosti s rekonštrukciou garáží na pozemku par. č. 1674/227 (ulica Ferdiša Kostku). Dňa 19.11.2015 však mestskej časti oznámil, že výrub odkladá na neurčito.

V prípade akýchkoľvek otázok, námietok alebo sťažností ohľadom výrubu sa prosím obráťte priamo na sekretariát primátora telefonicky: +421 2 593 564 35 alebo e-mailom:primator@bratislava.sk.

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia a zákaz vychádzania, je Centrum služieb občanom zatvorené. Centrum služieb občanom v tomto období vybavuje výlučne agendu pohrebov a svadieb.

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00